Tin tức

CSS text-decoration: line-through

Hiệu ứng CSS này thường dùng cho Giá sản phẩm cũ, sẽ bị gạch ngang


Php glob quét tìm file

Bạn cần hàm này để tìm định file cần tìm


Tạo file tạm và upload nó bằng FTP php

Code upload file tạm với PHP thông qua giao thức FTPCác Email có nội dung hay

Các Email có nội dung haySSL quan trọng cho các website muốn get JSON

Thanhansoft đã dùng 1 website cần lấy dữ liệu dạng JSON, với website đơn thuần truy cập http:// thì các website https:// không thể get được, vì không tin tưởng mấy tên này. Còn mấy website http:// thì lấy bình thường.

Nói túm lại website có https:// ưu tiên SEO và thật sự quan trọng cho bảo mật, nâng cao uy tín


Lấy thuộc tính SRC trong Iframe với Php

Lấy thuộc tính SRC trong Iframe với Php